Dotacja do 15.000 zł wraz z ulgą podatkową dla mieszkańców Warszawy od 1 września 2020 roku.

W ramach II edycji programu „Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej” Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, m.in. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W skład dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji wchodzą m.in. takie dokumenty jak kosztorys czy projekt instalacji fotowoltaicznej, z którymi beneficjenci mogą mieć niemały problem. SmartEPC pomaga w całym procesie, wykorzystując doświadczenie i skuteczność w przygotowywaniu takiej dokumentacji.

Od 1 września 2020 roku mieszkańcy Warszawy mogą zatem ubiegać się o dofinansowanie aż do 15 tyś., jednak nie więcej niż 1.500 zł/1kW zainstalowanej mocy. Warszawską dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, natomiast nie łączy się ona z programem dotacyjnym “Mój Prąd”. Nabór potrwa do końca marca 2021 i będzie dotyczył inwestycji planowanych dopiero w 2021 roku. Dotacja jest nieopodatkowana oraz bezzwrotna.

Kto może z niej skorzystać?
Z dofinansowania skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i firmy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Klienci indywidualni w ramach wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej będą mogli dodatkowo skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego pozostałej kwoty pomniejszonej o otrzymaną dotację z UM Warszawa. W ten sposób można otrzymać zwrot w wysokości od 17% do aż 32%, który w połączeniu z dotacją Urzędu Miasta sprawi, że dofinansowanie wyniesie wtedy około 50% kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną.

Składanie wniosków
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawa
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa