Sorry, this entry is only available in Polish.

W dniu 25 listopad 2021 konsorcjum firm Miko-Tech Sp. z o. o. oraz Smart EPC Sp. z o.o. podpisały umowę z Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp.z o.o. na realizację zadania:
Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie