Sorry, this entry is only available in Polish.

W dniu 16.12.2020 została zakończona realizacja pt.: ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Policji w Katowicach”.
W ramach zadania wykonaliśmy instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 160,38 kW, która składała się z 396 sztuk modułów o mocy 405 W oraz 5 inwerterów. Została ona wykonana na dachach 5 budynków Szkoły Policji w Katowicach, dla których na początku przygotowaliśmy pełną opinię techniczną oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowo sprawdzające.

Instalacje na wszystkich budynkach zostały wykonane tak, aby nie uszkodzić poszycia dachu. Do jednej z nich użyliśmy nowego sposobu montażu, który polega na przyklejeniu płyt do pokrycia dachowego. Sposób ten pozwala na montaż paneli na dachach, w których obciążalność jest bardzo niska. Dodatkowo instalacje zostały wyposażone w systemy monitorowania zużycia energii, których zadaniem będzie niedopuszczenie do wysłania wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Niestraszne okazało się również dla nas wykonanie przebudowy stacji transformatorowej, zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączeniowymi.
To zadanie inwestycyjne stawiało przed nami liczne przeszkody, które udało się nam z sukcesem pokonać
#SmartEPC #DobraStronaEnergii