Zarządzanie Energią - Formularz

Dane kontaktowe

Z jakich mediów chcesz korzystać(proszę zaznaczyć wszystkie stosowne)

Dane do ebok

Faktury(tylko pliki pdf)

Zgody:

Administratorem moich danych osobowych jest Smart EPC sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000732348
Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wykonywania swoich praw mogę skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

Wyrażam zgodę, aby Smart EPC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul.Portowa 28, 44-102 Gliwice) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

Wyrażam zgodę, aby Smart EPC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul.Portowa 28, 44-102 Gliwice) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.