Instalacje biomasowe

W naszej ofercie znajdują się kompletne ciepłownie i elektrociepłownie biomasowe składające się
z kotłów opalanych biomasą, systemów transportu paliwa, rurociągów, układów elektrycznych, automatycznych oraz instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin do atmosfery. Wykonujemy instalacje biomasowe w zakresie mocy od 1 do 50MWt.

Oferowane przez nas kotły jako czynnik grzewczy mogą wykorzystać:

  • wodę nisko i wysokotemperaturową,
  • parę,
  • olej termalny.

Kogeneracja biomasowa

Kogeneracja biomasowa, która znajduje zastosowanie w elektrociepłowniach, jest procesem jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w wyniku spalania biomasy. Kogeneracja biomasowa może być realizowana w następujących wariantach:

  1. W klasycznym układzie parowym z kotłem biomasowym

Para wytworzona w kotle opalanym biomasą kierowana jest do turbiny parowej sprzęgniętej z generatorem. Para po rozprężeniu kierowana jest do wymiennika ciepłowniczego, skąd pobierane jest ciepło, które może zostać wykorzystane do ogrzewania bądź na cele ciepłej wody użytkowej. Skropliny powstałe za wymiennikiem ciepła przepompowywane są do kotła parowego biomasowego.

Uproszczony schemat układu ORC z kotłem biomasowym
Uproszczony schemat klasycznego układu parowego z kotłem biomasowym
  1. W układzie ORC (Organic Rankine Cycle)

Układ ORC składa się z dwóch obiegów – w pierwszym obiegu czynnikiem jest olej termalny, natomiast w drugim czynnik stanowi czynnik organiczny niskowrzący.
Olej termalny po podgrzaniu w kotle kierowany jest do wymiennika ciepła – parowacza. W wymienniku ciepło zostaje przekazane do obiegu czynnika organicznego, który charakteryzuje się niższą temperaturą parowania w porównaniu do wody. Odparowany czynnik niskowrzący kierowany jest do turbiny.
Pozostałe elementy układu czynnika organicznego stanowią urządzenia analogicznie jak w klasycznym układzie parowym.

Uproszczony schemat układu ORC z kotłem biomasowym
Uproszczony schemat układu ORC z kotłem biomasowym

Paliwa w instalacjach biomasowych

W Polsce najczęściej wykorzystywanym paliwem w instalacjach biomasowych jest biomasa pochodzenia leśnego – przykładowo w postaci zrębki drzewnej, pelletów i brykietów, bądź rolniczego – między innymi słoma lub rośliny z upraw energetycznych – nazywana biomasą agro. Oferowane przez nas instalacje biomasowe mogą zostać dostosowane do spalania różnych typów biomasy.

W zależności od rodzaju biomasy, jej właściwości różnią się, natomiast cechą wspólną paliw biomasowych są niższe w porównaniu do węgla emisje zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, takich jak CO2, w procesie spalania, co czyni je instalacjami proekologicznymi.