Klaster energii

W dniu 08.12.2022 oficjalnie powołany został do życia Klaster Energii w Gliwicach którego jesteśmy koordynatorem. Prezydent Gliwic Adam Neumann nadał kurs „kierunek samowystarczalność” o czym więcej przeczytać można pod poniższym linkiem. Wśród członków założycieli jest większość spółek z udziałem miasta Gliwice, mile widziani będą nowi członkowie zainteresowani tanią energią z OZE.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://gliwice.eu/aktualnosci/biznes/gliwicka-energia-kierunek-samowystarczalnosc

Inwestujemy w przyszłość

Zapraszamy do kontaktu firmy które chcą inwestować w OZE i dzielić się energią z innymi członkami klastra na preferencyjnych zasadach.