Kompleksowa realizacja
instalacji wysokosprawnej
kogeneracji

Wykonujemy „pod klucz” instalacje energetyczne z wykorzystaniem silników kogeneracyjnych.

Czym jest kogeneracja?

Kogeneracja to skojarzona produkcja energii (z języka angielskiego CHP – Combined Heat and Power), polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym.

Układy kogeneracyjne mogą być zasilane gazem ziemnym, biogazem, gazem odpadowym, olejem napędowym lub roślinnym.

Nośnikiem ciepła najczęściej jest gorąca woda, ale może nim być również para wodna nasycona, gorące powietrze lub olej termalny.

W ramach realizacji projektujemy układ, a następnie wykonujemy wszelkie niezbędne roboty budowlane, od wykonania fundamentów poprzez dostarczenie agregatu kogeneracyjnego, stacji transformatorowej, zabudowanie ekranów akustycznych, wybudowanie rurociągów sieci ciepłowniczej oraz rurociągu zasilającego agregat.

Nasze realizacje

Realizacja elektrociepłowni gazowej w EC Zgierz

Realizując dla PGE S.A. inwestycję „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” mamy zadanie budowy nowoczesnej elektrociepłowni, w skład której wchodzą trzy jednostki kogeneracyjne oraz kocioł gazowy.