Kalety Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”

W dniu 6 sierpnia 2021 zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach, inwestorem projektu było Miasto Kalety. W ramach zadania została wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 198,8 kWp. Na konstrukcji gruntowej zamontowano 497 sztuk modułów fotowoltaicznych, oraz 5 falowników – cztery o mocy 40 kW oraz jeden o mocy 20 kW. W ramach inwestycji wykonana została również stacja komory transformatorowej oraz został zabudowany układ ograniczający wypływ nadwyżek energii do sieci. Zadanie zostało wykonane w formule EPC, gdzie byliśmy odpowiedzialni za wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i realizację od wywiezienia gruzu i przygotowania terenu i ogrodzenia po wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

  • Instalacja: gruntowa
  • Moc instalacji: 198,8 kWp
  • Ilość modułów PV: 497 szt