Master Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach

Zadanie inwestycyjne pn: „Roboty budowlane polegające na budowie, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 494 kWp

Inwestycja zrealizowana w 2021 na dachach hal Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 494 kWp. Na dachach zamontowano ponad 1300 modułów fotowoltaicznych. Sercem instalacji jest 8 falowników fotowoltaicznych o mocy 50 kW każdy. Jednym z wyzwań realizacji inwestycji była ograniczona nośność dachów, dlatego zastosowano konstrukcję zgrzewaną do pokrycia membranowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano wyjątkowo niskie obciążenie (<10 kg/m²). 
Na potrzeby tej inwestycji wykonaliśmy obliczenia statyczne dachu, projekt budowlany i wykonawczy.

  • Instalacja: klejona na membranie na dachach hal produkcyjnych
  • Moc instalacji: 494 kWp
  • Ilość modułów: 1300 szt