Realizacja instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Kościerzynie

W ramach zamówienia pod nazwą „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. realizujemy budowę dwóch jednostek kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o elektrycznej mocy nominalnej 1,2 MWe i ciepłowniczej 1,36 MWt każda.

Powstałe w wyniku procesu ciepło będzie w całości wprowadzane do sieci ciepłowniczej. Wytworzona energia elektryczna zostanie po części zużyta na potrzeby własne przedsiębiorstwa, nadwyżka zostanie wyprowadzona do sieci elektroenergetycznej.