Realizacja instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Mysłowicach

Realizacja „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 3 MWe i termicznej 3 MWt, w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem sieciowym, na terenie Wydziału nr 3 Mysłowice” zakłada budowę dwóch jednostek kogeneracyjnych dla Dalkia Polska Energia SA.