Realizacja w formule „pod klucz” elektrociepłowni gazowej w EC Zgierz

Realizując dla PGE S.A. inwestycję „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” mamy zadanie budowy nowoczesnej elektrociepłowni, w skład której wchodzą trzy jednostki kogeneracyjne oraz kocioł gazowy. Ponadto, w ramach inwestycji zostanie zainstalowany układ kolektorów słonecznych, dzięki któremu nowa elektrociepłownia zyska odnawialne źródło energii cieplnej. Łącznie cały układ wytwarzał będzie ok. 13,5 MWe mocy elektrycznejoraz 22,2 MWt mocy cieplnej.