Szkoła Policji w Katowicach

Zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja 1.2 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach” pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Policji w Katowicach”

W dniu 16.12.2020 została zakończona realizacja montażu instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Policji w Katowicach.  W ramach zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczną o łącznej mocy 160,38 kW, która składa się z 396 sztuk modułów o mocy oraz 5 inwerterów. Instalacje rozłożono na 5 budynkach Szkoły Policji w Katowicach. Na jednym z budynków użyty został sposobu montażu, który polega na przyklejeniu płyt do istniejącego pokrycia dachowego, którym jest membrana, na pozostałych budynkach użyto konstrukcji balastowej. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano przebudowę stacji transformatorowej oraz wyposażono instalacje w systemy monitorowania zużycia energii, których zadaniem będzie niedopuszczenie do wysłania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby tej inwestycji wykonaliśmy obliczenia statyczne dachów, projekt budowlany i wykonawczy.

  • Instalacja: balastowa oraz klejona do membrany
  • Moc instalacji: 160,38 kWp
  • Ilość modułów: 396 szt