Wodociągi Raciborskie

Zadanie inwestycyjne: pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.”

W grudniu 2022 roku została oddana do użytkowania gruntowa instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 199,68 kWp, która została wybudowana dla Wodociągów Raciborskich. Na konstrukcji wbijanej w grunt zamontowano 624 sztuk modułów oraz 4 falowniki. W ramach zadania wykonaliśmy przebudowę stacji transformatorowej oraz wykonaliśmy system monitoringu, umożliwiający podgląd oraz rejestrację parametrów pracy każdego modułu osobno. Zadanie zostało wykonane w formule EPC, gdzie byliśmy odpowiedzialni za wykonanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego oraz za realizację od wywiezienia gruzu i przygotowania terenu i ogrodzenia po wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

  • Instalacja: gruntowa
  • Moc instalacji: 199,68 kWp
  • Ilość modułów PV: 624 szt